Cách tính kích thước tủ bếp theo mét dài

tính giá tủ bếp theo mét dài

Tính giá tủ bếp thường được các đơn vị cung cấp tính theo mét dài của tủ. Vậy mét dài tủ bếp là gì? Làm sao tính được tủ bếp của bạn có kích thước mét dài là bao nhiêu? Dưới đây Tủ bếp Pihome chia sẻ cách tính mét dài cho 3 loại tủ phổ biến là Tủ bếp chữ I, Tủ bếp chữ L và Tủ bếp chữ U.

1. Cách tính kích thước mét dài tủ bếp chữ I

Tủ bếp chữ I là tủ bếp dễ dàng đo và tính kích thước nhất, bạn chỉ cần đo chiều dài của tủ  là ra kích thước mét dài rồi.

Lưu ý, có thể tại một số vị trí chỉ gồm phần tủ trên hoặc tủ dưới, hãy tính riêng phần này để tính giá riêng. Những vị trí chỉ có tủ trên hoặc tủ dưới thì gọi là mét dài đơn, còn những phần tủ có cả trên và dưới thì gọi là mét dài kép. 

Cách tính mét dài tủ bếp chữ I

Cách tính kích thước mét dài tủ bếp chữ I

Chiều dài của tủ bếp chữ I chính là mét dài của tủ bếp này

2. Cách tính kích thước mét dài tủ bếp chữ L

Kích thước tủ bếp hình chữ L tính theo mét dài bằng tổng chiểu dài hai cạnh của tủ bếp trừ đi chiều sâu của tủ bếp do có phần giao nhau tại góc. Cũng như khi tính kích thước tủ bếp chữ I, nếu tủ bếp chỉ có tủ bếp dưới hoặc tủ bếp trên thì cần được tính riêng rẽ.

Bạn cũng có thể tính mét dài theo mét kép bằng cách lấy tổng chiều dài 2 cạnh, trừ đi trung bình cộng của chiều sâu tủ bếp trên và tủ bếp dưới (Thông thường trừ đi từ 45-50cm)

Các tính kích thước mét dài tủ bếp chữ L

Cách tính kích thươc mét dài tủ bếp chữ L

Chiều dài của tủ bếp chữ L bằng tổng 2 cạnh trừ đi phần giao nhau

3. Cách tính kích thước mét dài tủ bếp chữ U

Kích thước tủ bếp hình chữ U tính theo mét dài bằng tổng chiều dài ba cạnh của tủ bếp trừ đi hai lần chiều sâu của tủ bếp do có hai phần giao nhau tại góc.

Các tính kích thước mét dài tủ bếp chữ U

Cách tính kích thươc mét dài tủ bếp chữ U

Chiều dài của tủ bếp chữ U bằng tổng 3 cạnh trừ đi  2 phần giao nhau

Việc nắm được cách tính chiều dài tủ bếp theo mét dài, giúp bạn dễ dàng kiểm tra được chi phí trong báo giá tủ bếp của các đơn vị thi công. Tránh trường hợp do không biết cách tính mà sẽ bị thua thiệt do các đơn vị thi công tính chênh kích thước lên.

Hãy xem thêm video dưới đây để hiểu chi tiết hơn về cách tính mét dài tủ bếp.